Vätternvatten!

Falköpings kommun har gjort vissa förändringar i detaljplanen för Friggeråker 25:8. Syftet med att upphäva gällande detaljplan är för att Trafikverket vill anlägga ett förbigångspår.

Med anledning av detta så påverkas Vätternvattenledningen, den del som förser stan och vissa orter i kommunen. Ledningssystemet för Vätternvattnet dras om vid Anneborg och under Norra Tvärvägen fram till avfarten mot Torbjörntorp. För att inte störa tågtrafiken har man grävt djupt på båda sidor och hamrar stålrör genom järnvägsbanken.

Om ungefär ett år så kommer Skaraborgsvatten att lägga om sin ledning utmed vägen från Torbjörntorp fram till den anslutningspunkt som kommunen nu förbereder.

Med all förändring som sker inom Marjarps Industriområde så kommer Vattenfall att förstärka ledningsnätet med ytterligare en 130Kv som troligen blir luftburen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *