Säker skolväg!

Falköpings Kommun har- och håller på att skapa säkra skolvägar(?) med att anlägga nya cykelbanor runt om i tätorten. Det började med att man skalade av slänten vid Medborgarhuset, där även en del träd och planteringar försvann. Detta ingrepp behövdes för att få en säker sträckning av cykelbanan ner till Dotorpsgatan.

Och det är här problemet börjar. Har vid ett flertal tillfällen sett hur ungdomarna kommer forsande ner för backen och skall korsa Dotorpsgatan. Kommunen har gjort sitt på ett bra sätt, men nu återstår det att in ett säkerhetstänkande hos skolungdomen i sin framfart på cykeln, så att det inte händer någon olycka just vid denna passage. Kommunen fortsätter med att bygga nya cykelvägar, och snart är delen utmed Westerbergsgatan ner till Botvidsgatan klar.
Botvidsgatan förbättras även med ny cykelbana mellan Westerbergsgatan och Eriksgatan.

Sedan är det dags för en del av S:t Olofsgatan att genomgå en förnyelse från Eriksgatan fram till Plantis entré, detta är lite av ett startskott för upprustningen av Plantis