Platåskola!

Falköpings kommun har för avsikt att bygga en ny skola för 1100 elever, en skola som enligt ett förlag placeras vid det gamla kalkbrottet i korsningen Hollendergatan-Trädgårdsgatan. Att placera en skola på den platsen skulle nog fungera, men inte i den storleken, kanske till halva antalet elever.

Som flera insändare i Falköpings Tidning, och reaktioner från närboende så verkar platsen vara illa vald. Man får hoppas att kommunen och politikerna tänker om, och än en gång läser på om bl a  Boverkets rekommendationer.
De myndigheter som yttrat sig märks Miljönämnden Östra Skaraborg som menar att det är för lite utomhusyta och att det finns risk för buller.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *