Påskafton 2012!

April 2012

Påskafton den 7 april 2012 bjöd på en strålande vinterdag. Med tanke på hur vädersituationen varit tidigare så får man väl kalla detta för ett riktigt bakslag.

Annars så händer det inte så mycket här i Falköping, mer än att det har vuxit fram en liten “storm” angående musikhuset 8.an i gamla lasarettet. Kommunen har blivit uppsagda av ägarna till fastigheten och det kommer tydligen att drabba musiklivet i staden. På Facebook finns det nu en mängd av “skribenter” som vill göra gällande att detta är kommunens fel, men så är ju inte fallet denna gång.