Ny camping?

Har Falköping berikats med en ny camping, eller är det några som har tagit sig friheten att “campa” centralt?
Det är Svenska Volvo-PV klubben som firar sitt 40-års jubileum i Falköping, och därför troligen fått tillstånd(?) av kommunen att slå läger på gräsytorna runt Medborgarhuset.

Falköping har ju en fin camping på Mösseberg, och det finns väl även möjlighet att campa på Ålleberg, lägg därtill Falköpings Flygplats. Borde inte detta räcka till när det skall ordnas lite större sammankomster i kommunen?