Mösseberg!

Falköpings innevånare, och även besökare utifrån trivs och utnyttjar alla friluftsaktiviteter som finns på Mösseberg. Det jag närmast tänker på är djurparken och den anslutande lekplatsen som besöks av framför allt  många barnfamiljer.
Nu har kommunen kommit igång med den planerade “äventyrslekplatsen” i en annan ända av “berget”, nämligen vid Skogssjön (Panka). Hade det inte varit bättre att försökt och få in denna anläggning i området runt djurparken?
Man kan undra om våra politiker och tjänstemän som planerat detta har tänkt på de problem som kan uppstå bland vissa familjer. Nu kan det bli så att man splittrar på familjerna då de äldre barnen säkert vill vara vid den nya äventyrslekplatsen, och de mindre barnen vid djuren och den lekplatsen!