Byggnation och Kultur!

I Falköpings tätort grävs det en hel del just nu, bl a Prästgårdsgärde och Ambjörnstomten där det skall byggas nya bostäder.

Det “grävs” även i organisationen inom Kultur och Fritid, där man har en form av avsiktsförklaring till en ny placering av Falbygdens museum. Det verkar som om det finns ett förslag att arbeta vidare med som går ut på att flytta museet till Åsarp och slå ihop det med Ekehagens Forntidsby.
Enligt Allan Bjärkhed, ordförande i kultur och fritidsnämnden så är det “en mycket laddad fråga“. Själv tycker jag nog att den är absurd, även om jag inte springer ner dörrarna på museet så tycker jag nog att ett det bör ligga centralt i tätorten, och inte 2 mil från nuvarande plats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *