Den första söndagen i varje månad brukar jag ta ett kort på den förändring som sker med “bygget” av nya Plantis. Men den 4 februari var det inte så lätt att komma in till den vanliga fotoplatsen så det blev den här bilden denna gång.

Köttorget med HM-huset är klart. Nu kommer jag att följa de förändringar som sker i Planterings-förbundets Park, (Plantis) med minst en ny bild i månaden.

“Plantis”