Det sker fortlöpande en del förändringar i Falköpings kommun. Det grävs och färdigställs lite varstans, Ambjörnstomten är väl i stort klart för byggnation, man är  igång med markarbetet på Prästgårdsgärde och ödetomten mellan Nygatan och Repslagaregatan. Kv Diamanten har rivningen av äldre byggnader påbörjats, samt återuppbyggnaden av Urd.

Köttorget med HM-huset är klart. Nu kommer jag att följa de förändringar som sker i Planterings-förbundets Park, (Plantis) med minst en ny bild i månaden.

“Plantis”